Česta pitanja 02

 

Što je Spread – razlika?

Zarada banke ili bilo kojega drugog posrednika između postignute kupljene i prodajne cijene nekoga financijskog instrumenta.

Spot tečaj?

Kotacija deviznog tečaja koja predstavlja cijenu jedne valute izražene u drugoj. Na primjer 1 € vrijedi 7,2 kn. Postoje dvije vrste kotacija: direktna i indirektna. Banka uvijek kotira spot tečaj tj. dva tečaja: jedan je prodajni a drugi kupovni.

Što je kupovni tečaj?

Tečaj po kojem od Vas banka ili mjenjačnica kupuje stranu valutu. On je uvijek manji. Ono što se nalazi između kupovnog i prodajnog tečaja, zove se razlika u cijeni ili spread.

Što je prodajni tečaj?

Tečaj po kojem Vama banka nudi da kupite stranu valutu.

Što je srednji tečaj?

Zbroj kupovnog i prodajnog tečaja podijeljen s dva.

Što je direktna kotacija?

Cijena strane valute izražava se u domaćoj valuti. Recimo, u Švicarskoj to bi značilo da 1 USD vrijedi 1.25 CHF. Direktna kotacija u jednoj zemlji znači indirektna kotacijau drugoj.

Što je indirektna kotacija?

Cijena domaće valute izražava se u stranoj valuti. Velika Britanija i Irska zemlje su koje primjenjuju indirektnu kotaciju.

Inflacija?

Povećanje cijene za dobra i usluge. Predstavlja opći rast cijena u nacionalnoj ekonomiji. Povećanje potrošnje u odnosu na ponudu tržišta. Valute pojedine države s visokom inflacijom imaju tendenciju slabljenja.

Kamatna stopa?

Postotak koji se naplaćuje za posudbu novca. Obično se izražava u godišnjem postotku. Recimo, ako ste posudili od banke 1000 kn, a godišnja kamatna stopa jest 10%, banka će Vam na kraju uzeti 100 kn kamatne stope. Kamatna stopa primjenjuje se na račune, kreditne kartice, obveznice i razne kredite.

Čemu tehnička analiza?

Za analizu tržišta koriste se grafovi koji se baziraju na povijesti cijene nekoga financijskog instrumenta u cilju identifikacije budućeg kretanja cijena, trendova i cikličkih pokreta. Neki od pokazatelja TA - tehničke analize su: duplo dno, trodupli vrh, zastavica, prosjek kretanja, Fibonačijev niz, Eliotova analiza itd...

"Medvjeđi market - Bears market"?

Kretanje tržišta koje dominira prema dolje. Medvjedi na tržištu žele osvajati neprestano nove niže vrijednosti.

"Bikovski market - Bull market"?

Kretanje tržišta koje dominira prema gore. Bikovi na tržištu žele osvajajati neprestano nove više vrijednosti.