Česta pitanja 03

 

Obveznica?

Dugotrajan vrijednosni papir. Obično mu je rok istjecanja veći od jedne godine. Kod obveznice je unaprijed točno definiran termin isplate i kamatna stopa. Za razliku od dionice, obveznica je manje unosan, ali sigurniji vrijednosni papir i nema toliku mogućnost povećanja Vašeg kapitala.

Što su fondovi?

Investicijski fond su institucionalni investitori registrirani kao kompanije, koji prikupljaju novčana sredstva široke javnosti, obično individualnih investitora, i plasiraju ih u dugoročne, ponekad i kratkoročne investicije. Pojedinačnom investitoru pružaju mogućnost širenja portfelja i izbjegavanja rizika, smanjuju prometne troškove transakcijama na veliko, osiguravaju likvidnost i profesionalno upravljanje. Za svoje usluge organizator fonda uzima naknadu za upravljanje.

Fondova je više vrsta, a razlikuju se po organizaciji, naknadama organizatora, metodama kupnje ili prodaje udjela itd. Neki fondovi ulažu u opće dionice, neki u portfelju kombiniraju dionice i obveznice, neki nose fiksni prihod, mnogi su specijalizirani (za industriju, po teritorijalnom principu, po veličini kompanija u koje vrijednosno ulažu i sl.).