Pravila za preuzimanje članaka

 

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Vros.hr-u ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Vros.hr-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Vros.hr-u ili bilo kojoj trećoj strani.

 

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Vros.hr-u mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

Prenošenje sadržaja s web portala Vros.hr u drugim medijima

 

Tiskani i elektronički mediji mogu prenositi autorska djela s web portala Vros.hr pod slijedećim uvjetima: