Pravni uvjeti korištenja portala

 

• Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li ih dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.

 

• Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovog internet portala. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnog internet portala ili u vezi s njima.

 

• Sve informacije dostupne na ovom internet portalu isključivo su informativnog karaktera, isključivo za osobnu upotrebu. Bez prethodne pismene dozvole vlasnika portala Vros.hr, NE SMIJU se obrađivati, arhivirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne i/ili analitičke svrhe ili distribuirati trećim osobama. Svi podaci i materijali na portalu Vros.hr su autorski rad i time zaštićeni (ako nije drugačije naznačeno). Istovremeno korisnik pristaje na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranice Vros.hr, pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa, bez izričitog pismenog odobrenja vlasnika portala Vros.hr. U slučaju kršenja navedenog poduzet će se sve pravne aktivnosti za zaštitu interesa vlasnika sadržaja Vros.hr.

 

• Informacije objavljuje na ovom internet portalu smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, medutim, vlasnik portala Vros.hr ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovom internet portalu.

 

• Vlasnik portala Vros.hr ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa.

 

• Informacije dostupne na internet portalu ne smiju se smatrati temeljem za donošenje osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.

 

• Do zakonom predviđenih ograničenja, vlasnik portala Vros.hr neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama.

 

• Korisnicima portala Vros.hr je dozvoljeno postaviti link na ovaj portal, pod uvjetom da se portal otvori u zasebnom prozoru i ne kao sastavni dio treće stranice.

 

• Podaci i informacije objavljene na ovom internet portalu se mogu u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti.

 

• Podaci o trgovanju objavljeni na internet stranici ne smiju se tumačiti kao pozivanje na kupnju i/ili prodaju vrijednosnih papira. Vlasnik Vros.hr radi mogućih tehničkih poteškoća pri preuzimanju podataka od Burze ne može garantirati neprekidno praćenje podataka o trgovanju i stoga neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na internet stranici Vros.hr.

 

• Ovi pravni uvjeti podložni su izmjenama i važećim se smatraju oni trenutno izloženi na portalu Vros.hr.

 

• Zadržavaju se i prava koja nisu izrijekom navedena.